Aktualność: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 2018

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

 

Uprzejmie przypominamy, że do końca grudnia 2018 r. doradcy podatkowi są zobowiązani uzyskać (łącznie za rok 2017 i 2018) 32 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji (przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu, tj. 8 pkt.). W tym roku mija kolejny, dwuletni okres rozliczeniowy.

Ostateczny termin wprowadzenia do mDoradcy wniosków o uznanie punktów za 2018 r. z tytułu  udziału w szkoleniach / organizowanych przez instytucje inne niż KIDP/ oraz innych zdarzeniach mija 31 marca 2019 roku.

 

Doradcy podatkowi wykonujący czynności doradztwa podatkowego przez część roku zobowiązani są do uzyskania proporcjonalnej ilości punktów w zaokrągleniu do pełnych punktów w górę.

Punkty otrzymuje się z tytułu udziału w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji: m.in. wysłuchanie wykładu, udział w warsztatach tematycznych i konferencjach, publikacja artykułów, książek, ukończenie kolejnych fakultetów studiów. Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych znajdują się w uchwale nr 750/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.).

 

Ewidencjonowania punktów uzyskanych z tytułu udziału w formach kształcenia organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych dokonują Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.

 

Zaewidencjonowania punktów z tytułu udziału w formach kształcenia organizowanych przez podmioty „zewnętrzne” w stosunku do Krajowej Izby Doradców Podatkowych w systemie mDoradca dokonuje zainteresowany doradca podatkowy. Aby poświadczyć udział w formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez podmioty inne niż KIDP niezbędny jest dokument, z którego będzie wynikał rodzaj formy podnoszenia kwalifikacji, temat, data, ilość godzin, w których doradca uczestniczył i określenie podmiotu organizującego. Przesłanie dokumentów potwierdzających uczestniczenie w formach kształcenia poza KIDP dokonuje się poprzez system mDoradca, załączając określone pliki (skany zaświadczeń). Doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać właściwe wpisy w centralnej ewidencji.

 

Informujemy, że punkty można uzyskać także z tytułu bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępnych po zalogowaniu się w panelu mDoradca.

 

Aby punkty za e-learning zostały naliczone należy wykonać następujące czynności:

 

1.    Zalogować się do panelu mDoradca.

2.    Wejść w zakładkę szkolenia/e-learning i wybrać odpowiednie szkolenie (video).

3.    Obejrzeć szkolenie w mDoradcy lub pobrać plik na komputer.

4.    Po obejrzeniu lub pobraniu szkolenia kliknąć przycisk (znajduje się nad „szkoleniem”) Ukończ szkolenie i nalicz punkty.

5.    Wypełnić ankietę i kliknąć przycisk Zapisz, wtedy nastąpi automatyczne naliczenie punktów.


DATA PUBLIKACJI: 2019-01-18 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x