Aktualność: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

 

Uprzejmie przypominamy, że do końca 2021 r. doradcy podatkowi są zobowiązani uzyskać minimum 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji ( 25 % dwuletniego limitu, tj.  32 punktów).

Doradcy podatkowi wykonujący czynności doradztwa podatkowego przez część roku zobowiązani są do uzyskania proporcjonalnej ilości punktów w zaokrągleniu do pełnych punktów w górę.

Punkty otrzymuje się z tytułu udziału w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji: m.in. wysłuchanie wykładu, udział w warsztatach tematycznych i konferencjach, publikacja artykułów, książek, ukończenie kolejnych fakultetów studiów. Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych znajdują się w uchwale nr 750/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.).

 

Zaewidencjonowania punktów z tytułu udziału w formach kształcenia organizowanych przez podmioty „zewnętrzne” w stosunku do Krajowej Izby Doradców Podatkowych w systemie mDoradca dokonuje zainteresowany doradca podatkowy. Aby poświadczyć udział w formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez podmioty inne niż KIDP niezbędny jest dokument, z którego będzie wynikał rodzaj formy podnoszenia kwalifikacji, temat, data, ilość godzin, w których doradca uczestniczył i określenie podmiotu organizującego. Dokonuje się tego poprzez system mDoradca, załączając określone pliki (skany zaświadczeń). Doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać właściwe wpisy w centralnej ewidencji.

 

Informujemy, że punkty można uzyskać także z tytułu bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępnych po zalogowaniu się w panelu mDoradca.

 

Aby punkty za e-learning zostały naliczone należy wykonać następujące czynności:

 

1.    Zalogować się do panelu mDoradca.

2.    Wejść w zakładkę szkolenia/e-learning i wybrać odpowiednie szkolenie (video).

3.    Obejrzeć szkolenie w mDoradcy lub pobrać plik na komputer.

4.    Po obejrzeniu lub pobraniu szkolenia kliknąć przycisk (znajduje się nad „szkoleniem”) Ukończ szkolenie i nalicz punkty.

5.    Wypełnić ankietę i kliknąć przycisk Zapisz, wtedy nastąpi automatyczne naliczenie punktów.


DATA PUBLIKACJI: 2021-05-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: 9148513 16 - 18, 515 198 216
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 9148513 16 - 18, 515 198 216

x
x