Aktualność: odeszła nasza koleżanka Danuta Boruń

Ze smutkiem  dowiedzieliśmy się o śmierci naszej koleżanki Danuty Boruń, doradcy podatkowego nr wpisu 00005.

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu straty Teściowej składamy koleżance Annie Pasternak -Boruń.

zarząd oraz koleżanki i koledzy

z Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

Danuta Boruń od początku lat 90-tych tworzyła podwaliny obecnego samorządu zawodowego doradców podatkowych. Była w zarządzie krajowym Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych oraz prezesem Wojewódzkiego Oddziału w Szczecinie tego Stowarzyszenia. Integrowała środowisko i organizowała szkolenia dla przyszłych doradców podatkowych.

Organizowała spotkania z posłami ziemi szczecińskiej w celu przedstawienia im problematyki zawodu doradcy podatkowego, prosząc o poparcie projektu ustawy o doradztwie podatkowym.

Uczestniczyła w przedsięwzięciach mających na celu powołanie samorządu doradców podatkowych w regionie zachodniopomorskim i na szczeblu krajowym, w tym w Pierwszym Krajowym Zgromadzeniu Doradców Podatkowych, na którym został powołany Komitet Koordynacyjny Krajowej Izby Doradców. Następnie była delegatem na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych a także członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego w pierwszej kadencji.  

Była również inicjatorką ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla osób prowadzących księgowość i doradztwo podatkowe. Do  2017 roku aktywna zawodowo, w 02/2017 uzyskała status Doradcy Podatkowego Seniora.

 


DATA PUBLIKACJI: 2021-01-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x