Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek od towarów i usług (VAT); zmiany w roku 2019 oraz zmiany od roku 2020
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 27 / 40
Koszty:  159.90zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
467.40zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
467.40zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-08
Data zakończenia: 2019-11-08
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza na szkolenie w Koszalinie na temat:

Podatek od towarów i usług (VAT);  zmiany w roku 2019 oraz zmiany od roku 2020

które poprowadzi Pani Anna Dziura - były pracownik II Urzędu Skarbowego w Koszalinie; doświadczony wykładowca 

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.11.2019 /piątek/ w godzinach 9:00 – 15:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie.

 

PROGRAM szkolenia:

1/ Zmiany wprowadzone od 01.09.2019 r.

- zwolnienie VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części - nowa definicja pierwszego zasiedlenia,

- rozszerzenie listy czynności wyłączających z prawa do zwolnienia z VAT – art.113 ust.13,

- obniżenie do 15% wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego,

- zmiany w zakresie wystawiania i rozliczania faktur VAT- RR,

- zmiany doprecyzowujące w zakresie wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT,

- doprecyzowanie zasad uzyskania zwrotu VAT w 25 dni,

- nowe rozwiązania umożliwią podatnikom obliczenie i wykazanie kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia,

2/ Biała lista podatników VAT obowiązująca od 01.09.2019 r.

- dane objęte wykazem,

- rodzaje rachunków objętych wykazem,

- zapłata za fakturę na rachunek inny niż zawarty w Rejestrze Podatników VAT a skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych,

- biała lista w świetle przepisów ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej,

- odpowiedzialność solidarna nabywcy

- obowiązek zapłaty na rachunek bankowy zamieszczony na białej liście a CIT/PIT

- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w związku z wdrożeniem białej listy,

 3/ Mechanizm podzielonej płatności - zmiany obowiązujące od 01.11.2019 r.

- obowiązkowa podzielona płatność a odwrotne obciążenie oraz solidarna odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług,

-  adnotacje na fakturach przy dostawie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15

- limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,

- skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania MPP,

- sankcje wynikające z ustawy o VAT oraz sankcje karne skarbowe nie zastosowania MPP,

- możliwość zapłaty za więcej niż jedną fakturę przy zastosowaniu obowiązkowej podzielonej płatności,

- zapłata zaliczki na poczet dostawy towarów/świadczenia usług w mechanizmie podzielonej płatności,

- rozszerzenie tytułów podatkowych, innych niż podatek VAT, które będzie można zapłacić z Rachunku VAT,

4/ Wiążąca informacja stawkowa od 01.11.2019 r.,

5/ Nowa matryca stawek zmiany od 01.04.2020 r.,

6/ Faktura do paragonu z NIP nabywcy – od 01.01.2020 r.

7/ Kolejne uproszczenia w zakresie importu towarów

8/ Zintegrowana deklaracja oraz ewidencja VAT (JPK_VAT) planowane zmiany od kwietnia/lipca 2020r.

- rozszerzony JPK_VAT od kwietnia/lipca 2020 r.,

- likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji VAT-27 i VAT-ZD,

- nowe informacje przekazywane w JPK_VAT,

- kary za błędy w JPK_VAT,

9/ Zmiany dotyczący transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0% przy WDT:

- rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w WDT,

- zmiana zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych,

- nowe przepisy dotyczące magazynów konsygnacyjnych („call-off stock”).

 10/ Kasy online

- podatnicy obowiązani do wprowadzenia kas online, terminy wprowadzenia kas nowego typu,

- używanie kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii;

- ulga na zakup kas,

- skutki niedochowania terminu przeglądu technicznego kas,

- zasady używania kas online gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,

- możliwość stosowania do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

- zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy online do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

 Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarząd ZOKIDP postanowił, że biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają 5 punktów. Podstawą uzyskania określonej liczby punktów jest podpisanie listy obecności.

Na podstawie uchwały nr 34/2019 zarządu ZOKIDP z dnia 29.10.2019 odpłatność za to szkolenie dla doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów wynosi 130 zł netto /159,90 zł brutto/ a dla pozostałych osób, w tym  pracowników DP, w kwocie 200 zł netto (246 zł brutto), natomiast dla doradców podatkowych, którzy mają zaległości wobec izby z tytułu składek lub innych tytułów oraz dla ich pracowników określa się dopłatę do powyższych kwot w wysokości 250 zł netto (307,50 zł brutto).

Zgłoszenia przyjmowane są w panelu mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 6.11.2019r.

 W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem uczestnik zostanie obciążony powyższymi kosztami.

Odpłatność za udział należy uiścić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 Warszawa

mBank S.A. 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

Prosimy o uiszczenie opłaty przed szkoleniem. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące dane: nr wpisu na listę, imię i nazwisko uczestnika, data szkolenia.

Pytania do wykładowcy proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biura.

 

zapraszam w imieniu zarządu ZOKIDP

Halina Kozak

Wiceprzewodnicząca zarządu

 

Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 20.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg szkolenia stąd wizerunek osób uczestniczących w szkoleniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x