Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek dochodowy PIT/CIT; zmiany 2019/2020 oraz omówienie bieżącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie wybranych zagadnień
Kategoria: CIT/PIT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 40 / 40
Koszty:  159.90zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
467.40zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
467.40zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-26
Data zakończenia: 2019-11-26
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza na szkolenie w Koszalinie na temat:

Podatek dochodowy PIT/CIT – zmiany 2019/2020 oraz omówienie bieżącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie wybranych zagadnień

które poprowadzi Pani Anna Dziura - były pracownik II Urzędu Skarbowego w Koszalinie; wykładowca specjalizujący się w podatkach dochodowych

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.11.2019 /wtorek/ w godzinach 9:00 – 15:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie.

 PROGRAM szkolenia:

1/ Zmiany w podatkach dochodowych od 01.01.2020 r.

a/ Zmiana wysokości podstawy opodatkowania oraz strat w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami o zapłatę świadczenia pieniężnego z tytułu transakcji handlowej – Uga na złe długi, 

b/ „Biała lista” podatników VAT a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym (PIT/CIT),

c/Mechanizm podzielonej płatności (split payment) a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym (PIT/CIT),

d/ Pozostałe planowane zmiany (PIT/CIT),

2/ Przegląd zmian w podatkach dochodowych wprowadzonych 2019 r., z uwzględnieniem przepisów przejściowych

a/ definicja małego podatnika,

b/ ograniczenie obowiązków informacyjnych w zakresie wyboru metody ustalania różnic kursowych,

c/ ograniczenie obowiązków informacyjnych w zakresie wyboru metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy,

d/ obowiązki informacyjne w zakresie zawieszenia działalności,

e/ wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej

f/ Informacja o dobrowolnym zaprowadzeniu ksiąg rachunkowych (PIT), 

g/ informacja o stosowaniu roku podatkowego innego niż kalendarzowy (CIT), 

h/ termin wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (PIT), 

i/ termin wyboru opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z najmu, 

j/ możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł

k/ nowe zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,

l/ obniżka stawki CIT – 9 %,

ł/ zmiany w zakresie poboru podatku u źródła (WHT)

m/ „exit tax”

3/ Zwolnienie z PIT do 26 roku życia

4/ Obniżona stawka PIT i wyższe koszty pracownicze

5/ Nowe zasady pobierania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. 

6/ Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatków dochodowych 

7/ Przegląd najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych (PIT/CIT) 

 

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarząd ZOKIDP postanowił, że biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają 5 punktów. Podstawą uzyskania określonej liczby punktów jest podpisanie listy obecności.

Na podstawie uchwały nr 34/2019 zarządu ZOKIDP z dnia 29.10.2019 odpłatność za to szkolenie dla doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów wynosi 130 zł netto /159,90 zł brutto/ a dla pozostałych osób, w tym  pracowników DP, w kwocie 200 zł netto (246 zł brutto), natomiast dla doradców podatkowych, którzy mają zaległości wobec izby z tytułu składek lub innych tytułów oraz dla ich pracowników określa się dopłatę do powyższych kwot w wysokości 250 zł netto (307,50 zł brutto).

Zgłoszenia przyjmowane są w panelu mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do 21.11.2019 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 4 dni przed jego rozpoczęciem uczestnik zostanie obciążony powyższymi kosztami.

Odpłatność za udział należy uiścić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 Warszawa

mBank S.A. 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

Prosimy o uiszczenie opłaty przed szkoleniem. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące dane: nr wpisu na listę, imię i nazwisko uczestnika, data szkolenia.

Pytania do wykładowcy proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biura.


zapraszam w imieniu zarządu ZOKIDP

Halina Kozak

Wiceprzewodnicząca zarządu

 Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 20.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg szkolenia stąd wizerunek osób uczestniczących w szkoleniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x