Szczegóły szkolenia / imprezy

Procedury AML w kancelarii doradcy podatkowego
Kategoria: AML
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 21 / 30
Koszty:  184.50zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
184.50zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
615.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-06-06
Data zakończenia: 2023-06-06
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na szkolenie „Procedury AML w kancelarii doradcy podatkowego po 5 latach praktyki”.

Prowadzący: pan Tomasz Gzela- prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Autor licznych publikacji na łamach prasy fachowej. Od ponad 20 lat praktyk prezentowanej problematyki jako pracownik administracji, wykładowca akademicki, autor procedur i ich wdrożeniowiec, pełnomocnik kontrolowanych w zakresie AML. Doświadczony trener z zakresu prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych; szkolił przedsiębiorców z sektora prywatnego, korporacje zawodowe oraz sektor publiczny: PWPW a ostatnio pracowników KNF.

Termin: 6.06.2023 w godz. 9.30-15.00

Miejsce: Hotel Silver, Rondo Hermana Hakena, 70-001 Szczecin

W zakładce plan zajęć znajduje się program szkolenia

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia z AML 

Za udział, potwierdzony podpisem na liście obecności uczestnik otrzyma 5 pkt. 

Zapisy na szkolenie w mDoradcy do 1.06.2023 r. Bezkosztowa rezygnacja do 1.06.2023 r., po tym terminie nastąpi obciążenie pełnymi kosztami.

Odpłatność wynosi:

·   150 zł (184,50 zł brutto) - dla doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek

·   300 zł (369,00 zł brutto) - dla pracowników doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek

·   500(615,00 zł brutto) –dla doradców podatkowych z zaległościami z tytułu składek powyżej 3 miesięcy 

Odpłatność na konto: mBank S.A. 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

/Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, ul. Giełdowa 4c/34, Warszawa/

W tytule przelewu powinny znaleźć się: nr wpisu na listę, imię i nazwisko uczestnika, data szkolenia.


Serdecznie zapraszamy,

Aneta Wesołowska – Członek Zarządu

Michał Zając -Przewodniczący Zarządu

Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP

 

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

 

 

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 9148513 16 - 18, 515 198 216
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 9148513 16 - 18, 515 198 216

x
x