Składki członkowskie

Decyzją VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nowe zasady dotyczące opłacania składki członkowskiej. Począwszy od 1 lutego 2022 r. wynosi ona 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) miesięcznie (Uchwała nr 84/2022 z dnia 16 stycznia 2022 r.).

Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualne konta bankowe.

Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” w rozumieniu § 8 ust. 7 Statutu KIDP, jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”.

KRDP może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz umorzeniu naliczonych składek.

 

Poprzednio obowiązujące zasady:

Decyzją IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nowe zasady dotyczące opłacania składki członkowskiej. Począwszy od 1 lutego 2014 r. wynosiła 80,00 zł miesięcznie, przy czym obowiązek opłacania składki w tej wysokości dotyczy zarówno doradców podatkowych wykonujących zawód, jak i tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa.

Decyzją III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nową wysokość składki członkowskiej (Uchwała nr 55/2010 z dnia 17 stycznia 2010 r.).

- Od 1.01.2012 r. składka członkowska dla doradców wykonujących zawód wynosi 80 zł

- Doradcy podatkowi, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego płacą 20% ww. kwoty, czyli 16 zł

W okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka wynosiła 75,00 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód, a dla doradców podatkowych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego 20% ww. kwoty, czyli 15 zł.

Pierwszy Krajowy Zjazdu Doradców Podatkowych ustalił wysokość składki na 50 zł miesięcznie (Uchwała nr 19/2002).

 


akcja

Kontakt

tel.: 9148513 16 - 18, 515 198 216
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 9148513 16 - 18, 515 198 216

x
x