O nas

Witamy na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest korporacją zawodową, powołaną ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, ze zm.). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę doradców podatkowych. Krajowa Izba Doradców Podatkowych - czyli samorząd doradców podatkowych - jest niezależna i podlega tylko ustawom.

Doradcy podatkowi świadczą usługi na rzecz wszystkich podmiotów, zobowiązanych do rozliczania podatków, zwłaszcza na rzecz przedsiębiorców. Prowadzą księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, obsługują postępowania przed organami podatkowymi i sądownictwem administracyjnym, opracowują opinie i ekspertyzy na tematy podatkowe. Celem działań każdego doradcy jest ochrona interesów podatników w zgodzie z prawem, najlepszą wiedzą, rzetelnością i etyką zawodową. Doradcy dbają przede wszystkim o legalizm rozwiązań podatkowych oraz ochronę praw podatników. Tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej.

Zachodniopomorski Oddział KIDP jest jednym z 16-tu oddziałów regionalnych. Oddział zrzesza doradców podatkowych z województwa zachodniopomorskiego. Podstawowym zadaniem Izby jest piecza nad właściwym wykonywaniem zawodu przez jej członków, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz reprezentowanie i integracja środowiska doradców podatkowych.

Kontakt

tel.: 9148513 16 - 18, 515 198 216
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 9148513 16 - 18, 515 198 216

x
x