Polityka bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Państwu wzory polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, także tekst ustawy o ochronie danych osobowych z zaznaczeniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz tekst „ABI - powoływanie, rola, zadania i obowiązki po 1 stycznia 2015 r.” a także wytyczne przygotowane przez GIODO w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa (źródło: www.giodo.gov.pl). 

Zgodnie z obowiązującym prawem, polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych jest elementem obowiązkowym w każdym podmiocie, który przetwarza dane osobowe (nawet jeżeli nie jest zobowiązany do zgłaszania zbiorów do GIODO).

Załączone wzory stanowią minimum dokumentacji (określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych), jaka powinna znajdować się u doradców podatkowych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio na stronie GIODO bądź w Biurze KIDP (22 578 50 00).
Pliki do pobrania
akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x