Start Biznes

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Akcja ma na celu podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych z regionu województwa zachodniopomorskiego. Usługa doradztwa podatkowego świadczona w ramach programu „START BIZNES" będzie obejmować jednorazową poradę podatkową dotyczącą wyboru formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów w/w jednorazowej porady.

 

Szczegóły dotyczące akcji START BIZNES zawiera Regulamin dostępny na stronie Internetowej www.startbiznesdp.pl

 

W akcji mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie doradcy podatkowi będący członkami Izby oraz spółki prawa handlowego wpisane do REJESTRU OSÓB PRAWNYCH UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DORADZTWA PODATKOWEGO.

Każdy doradca podatkowy, który zgłosi chęć udziału w akcji START BIZNES, zostanie wpisany na listę doradców, dostępną na stronie www.startbiznesdp.pl oraz otrzyma logo START BIZNES z odpowiednim kodem. Doradca będzie mógł umieścić logo START BIZNES na swojej stronie internetowej oraz poinformować na niej, że bierze udział w akcji. Dzięki temu, ze strony internetowej doradcy podatkowego będzie istniała możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę START BIZNES, i odwrotnie - na liście doradców biorących udział w akcji, każdy doradca będzie mógł zamieścić adres swojej strony internetowej, po kliknięciu którego otworzy się strona doradcy.

Doradcy podatkowi, którzy nie posiadają własnej strony internetowej mogą również przystąpić do akcji START BIZNES. W tym celu powinni dokonać rejestracji drogą mailową, po czym zostaną wpisani na listę tworzoną na stronie www.startbiznesdp.pl

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie swoich danych według wzoru podanego na liście doradców na stronie www.startbiznesdp.pl (nazwa kancelarii, adres, telefon, e-mail, www) drogą mailową na adres zachodniopomorski@kidp.pl


Pliki do pobrania
akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x